‘Wat dan?”

Na 21 jaar huwelijk staat Floris nog steeds met de mond vol tanden als ik hem vraag: ‘Zeg eens wat aardigs?’

Verder dan ‘Wat dan?’ komt hij niet.

Als beginnend echtgenoot gunde ik hem nog het voordeel van de twijfel. Maar nu vind ik dat hij maar eens over de brug moet komen met de positieve feedback.

‘Zorg dan je een voorraadje uitspraken klaar hebt liggen, als ik zoiets vraag,’ counselde ik hem, want ik ben de beroerdste niet. ‘Na twintig jaar huwelijk kun je me toch wel eens een plezier doen?’

Drie keer raden wat hij antwoordde.

‘Wat dan?’