Berichten van het Moederfront: Tuinieren
Posts tonen met het label Tuinieren. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Tuinieren. Alle posts tonen

29-05-2012

Tot de kookwekker gaat

Terwijl ik grimmig de tuin van onkruid ontdeed, met als enig soelaas de kookwekker die langzaam de zestig minuten wegtikte die ik van mezelf moest tuinieren, contempleerde ik of het argument: 'Het doosje zit vol' grond is voor echtscheiding.

Ik vroeg namelijk Floris, die geniet van een extra vrije dag, of hij de brandnetels wilde verwijderen en ook meteen het onkruid onder het keukenraam. Na vijf minuten kwam hij aangeslenterd, en verbaasd vroeg ik: 'Ben je nu al klaar?'
'Het doosje zat voor het onkruid zat vol,' verklaarde Floris. 'Dus ik kan niet meer verder.'

'Edelachtbare, hij zei dat het doosje vol zat,' legde ik in gedachten aan de rechter uit, terwijl ik nog wat Zevenblad uitrukte. 'Dat is toch grond voor echtscheiding?'

Maar voor de rechter zijn vonnis kon geven, ging de kookwekker en werden zowel Floris als ik, gered door de bel.

18-06-2007

Tuinieren

Ik geef me gewonnen. De enorme Tropisch Regenwoud uitstraling van onze tuin dwingt mij ertoe de tuinhandschoenen aan te trekken, en te tuinieren. Maar hoe, en wanneer? Dat is de vraag.

Ik heb daarom tuinieren in mijn weekschema opgenomen, en wel op de woensdagmorgen. Voortaan maak ik elke woensdagmorgen een Rondje Om De Tuin, en trek alle onkruid eruit. Vooral Zevenblad mag zich in mijn belangstelling verheugen, want die ken ik! En als ik dan ook nog zie dat ze in bloei staat, om zichzelf nog verder door de tuin te verspreiden, dan ontsteek ik in woede, en stort mij wild op haar stelen.

Voor de rest is het een kwestie van gokken: wat is onkruid en wat niet? Maar hee, planten die eruit zien als onkruid verdienen niet beter dan gewied te worden. Moeten ze zich maar beter als plant identificeren.

Slechts regen kan mij ontslaan van deze zware taak.
Het verheugt mij dan ook dat het Knmi voor woensdag 70% kans op neerslag voorspelt.