Berichten van het Moederfront: Ouderparticipatie

Posts tonen met het label Ouderparticipatie. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Ouderparticipatie. Alle posts tonen

Jachtseizoen op moeders geopend!

05-06-2012 -
Basisschool Vette Pret
Pretlaan 2b
Doetinchem

4 juni 2012

Geachte collegae,

we kunnen weer terugkijken op een succesvol schooljaar, met een lach en een traan. Wel jammer dat we ver onder het landelijk gemiddelde scoorden met de citotoets, maar Henny gaat in de pen klimmen en schrijft een protestbrief over de veel te hoge moeilijkheidsgraad van de citotoets. Ze is nog op zoek naar een corrector vanwege haar dyslexie.

Studiedagen

Natuurlijk was het onfortuinlijk dat tien van onze geplande studiedagen niet door konden gaan, waardoor we gewoon moesten lesgeven, maar we weten allemaal aan wie we dat te danken hebben. We hebben minister Rutte dan ook in een officieel schrijven laten weten dat hij op ónze school niet langer welkom is. Henny, wat vervelend dat Rutte je een straatverbod heeft opgelegd, terwijl je toch alleen maar wilde 'praten'. En natuurlijk is het niet jouw schuld dat je waterpistooltje er zo echt uit zag.

Jachtseizoen geopend!

Dan nu het goede nieuws! Het jachtseizoen op moeders is weer geopend! Om het schooljaar zo chaotisch mogelijk af te sluiten, hebben we gezocht naar allerlei alternatieve roosters en activiteiten waarvoor we een beroep kunnen doen op de ouders. De eerste nieuwsbrieven zijn inmiddels verspreid, en de eerste pijlen daarmee afgeschoten!

Dit jaar hebben we als munitie bijvoorbeeld een schoonmaakávond, want waarom je beperken tot de schooltijden voor schoolactiviteiten?! Verder natuurlijk spelletjesochtenden, ontbijten om elf uur 's ochtends, koekjes bakken om 17 uur, musicals, voorstellingen en als klap op de vuurpijl een Juffendag waarop ouders ons cadeau's kunnen aanbieden als dank voor onze inzet. Uiteraard hebben we moeders nodig voor de catering én de hapjes, want dan doen we op zo'n dag natuurlijk niet zelf.

Kortom, zie je een moeder die nog niet geraakt is, schiet haar dan aan!

Puntensysteem

Omdat er vorig jaar onenigheid stond over de vraag wie gewonnen had, is er dit jaar een officieel puntensysteem.

 • Thuisblijfmoeders 1 punt
 • Parttime buitenshuis werkende moeders 2 punten
 • Carrièremoeders 3 punten

We wensen jullie allemaal een succesvolle jacht!

N.B. Op verzoek van Henny mag je ook op vaders jagen, hoewel die aanzienlijk moeilijker te raken blijken. Daarom 4 bonuspunten voor elke vader!

Tip van Henny: mik bij moeders op 'schuldgevoel' en bij vaders op 'competiedrang'

was getekend,

De Directie
9

Moe op school

11-12-2011 -
Het orgel gaat verder, aldoor verder. Ot en Sien lopen mee, ook aldoor verder.
Maar wat zien ze daar? Dat is de school. En alle kinderen zijn net op de speelplaats. Is dat moeder niet?
'Moeder, moeder!' roept Ot.
Moe komt bij het hek. 'Ik ben vandaag voorleesmoeder, luizenmoeder en verzorg de techniekles,' zegt ze.
Moe heeft vlekken in heur nek.

Moe staat voor de klas. Alle kinderen rennen rond. Moe wringt heur handen. 'Stil!' roept ze, 'Stil dan toch.'
'Moe heeft gewoon geen overwicht,' zegt Ot tegen Sien.
Dan komt juf binnen.
Moe huilt.
De juf geeft moe een zakdoek.
'Geeft niks hoor,' zegt de juf tegen moeder.
'Je hebt immers de Pabo niet gedaan. Schoenmaker blijf bij je leest,' dat zeg ik altijd.

En dan mag moe naar huis.
Moe is blij.
4

Pact met de school

30-11-2011 -
'De verantwoordelijkheid voor een goede schoolontwikkeling mogen, en kunnen ouders niet alleen bij het onderwijs neerleggen,' zei minister Bijsterveldt vandaag in een ingezonden brief aan de Kamer. En ik maar denken dat scholen er juist waren om onderwijs te geven.

Bijsterveld wil dat we als ouders een 'pact' gaan sluiten met de school, waarin wederzijdse verantwoordelijkheden geformuleerd worden met als doel het kind zo veel mogelijk in zijn kracht te plaatsen.

Volgens Bijsterveldt begint onderwijs namelijk thuis. Daarom heb ik besloten voortaan thuisonderwijs te geven.

Oh nee wacht, dat kan niet, want dat is verboden in Nederland. Onderwijs mag hier alleen door professionals verzorgd worden…

Ik heb daarom gemeend mijn eigen pact met de school te moeten samen stellen

MIJN PACT MET DE SCHOOL

30 november 2001

Wij Nicole, bij de gratis Gods, Moeder van Maartje, Jan ,Teuntje, Ot en Piet, echtgenote van F. enz enz enz.

Op voordracht van Onze Minister van Onderwijs van 30 november, gelet op artikel 64, 23, 54a, 78, tweede lid, 97, derde lid, van de Wet op het Onderwijs.
De raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2011, nr. W13.07.0143/IW);

Hebben goedgevonden, uitgebracht in samenwerking met het KNMI, en verstaan het volgende pact:

 • Ik voed mijn kinderen op met goede manieren, en respect voor hun leerkrachten
 • Ik zorg dat mijn kinderen pas na een gezond ontbijt naar school gaan
 • Ik zorg dat mijn kinderen tussen de middag thuis kunnen komen ten einde daar even te luchten en bij te tanken, alvorens weer naar school te vertrekken
 • Ik ben aanwezig bij álle rapportbesprekingen
 • Ik zit klaar met een kopje thee, wanneer de kinderen om 15.15 uit school komen, ten einde naar hun ervaringen te vragen
 • Ik vang mijn kinderen op als ze verdrietig of boos zijn, en deel hun vreugde
 • Ik corrigeer ongewenst gedrag
 • Ik ben beschikbaar voor feedback van leerkrachten, en tips voor verbeteringen

Het enige dat ik daarvoor terug wens, is dat de schóól het onderwijs verzorgt.

Was getekend, in de kracht van mijn leven,

Nicole Orriëns Artikel 1 en 2
16

Mammie Karton

18-06-2011 -
Flap de Beer: The Bear That Cares

Teletubbieland, juli 2011
Flap de Beer Inc.

Geachte mevrouw Arjiens,

het spijt ons te horen dat uw Mammie Karton al is versleten. Graag wijzen wij u er op dat Mammie Karton gemaakt is van uiterst stevig materiaal.

Wij zien ons derhalve gedwongen te concluderen dat u Mammie Karton bovenmatig intensief hebt gebruikt. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid. Wel stellen wij voor dat u de school van uw kinderen aansprakelijk stelt voor een buitensporig activiteitenbeleid. Wij zijn graag bereid als getuige à charge op te treden, en hebben alle vertrouwen in een gelukkige afloop.

Als teken van ons geloof in Mammie Karton zijn wij bovendien bereid u een nieuwe Mammie Karton toe te zenden voor slechts 99,-. Graag wijzen wij u op een nieuwe, opwindende aanbieding: Mammie Karton Gaat Topless. Nu voor slechts 99,- Indien u beide koopt, betaalt uw slechts 198 euro!!! Laat deze kans niet aan u voorbij gaan!

met vriendelijke groet,

Flap de Beer
The Bear That Cares

9

Thuisblijfmoeders zijn geen wandelende vrijwilligersschijven, waar iedereen naar believen op kan schieten!

02-02-2011 -
32

Thema Verkeer

14-01-2011 -
Nieuwsbrief van De Zonnepit,
De school waar pit in zit!


'Onze school staat komende week in het teken van het thema VERKEER.

In die week wordt door de leerkrachten in alle groepen aandacht besteed aan verkeer, en er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij ook aan de ouders wordt gedacht!

We hebben hulpouders nodig! U kunt zich vast aanmelden bij de klassenouder van de klas van uw kind. Ook zoeken we nog bruikbare ideeën voor excursies en gastsprekers tijdens de verkeersweek.

De Verkeerscommissie'


Ik heb zelfs twee bruikbare ideeën. Het eerste noem ik liefkozend: 'Als we nou eens gewoon weer les gaan geven?!' en het tweede: 'Ouders, maakt u uit de voeten!'

Disclaimer: antipathieën tegen ouderparticipatie reflecteren op generlei wijze de liefde van een moeder voor haar kinderen.
11

Les geven: niet langer alleen voor professionals!

30-08-2010 -
12

Baanbrekend onderzoek: studiedagen en ouderparticipatie!

24-08-2010 -
Na véééle jaren intensief onderzoek zijn onderzoekers er in geslaagd, het verband tussen het aantal onverwachte studiedagen, en de motivatie van ouders om op school te helpen, in kaart te brengen! De resultaten zijn 'verbluffend' en 'zeer onverwacht' aldus de onderzoekers.

'Hoe meer onverwachte studiedagen, hoe minder ouders zin hebben om hun vrije tijd te besteden aan ouderparticipatie!' aldus een verblufte onderzoeker.

De reacties van ouders laten zich het beste samenvatten met: 'Duh!'

14

Ik ben toch zeker geen sluitpost

23-08-2010 -
Op sombere momenten voel ik mij als moeder wel eens de sluitpost van onze gezinseconomie.

Als de kinderen vakantie hebben, Floris vermoeid thuis komt van zijn betáálde werk, iedereen moe, zwak, ziek of misselijk is, en er een tekort dreigt in de gezinslogistiek, waar zit dan nog rek? Wie kan dan nog tijd inleveren? Juist, dat ben ik! De professionele sluitpost.

Dus toen ik koud op school was, en daar alweer de eerste bedelbrief zag hangen met een dringend verzoek eventjes wat technieklessen te geven, toen kreeg ik het een beetje warm.

Want de sluitpost zijn van ons gezin vind ik niet erg, maar ik vertik het de sluitpost van de school te zijn.

Soms moet je dan als sluitpost je grenzen sluiten.

'De term sluitpost wordt toegekend aan een kostenpost die voor de overige kostenposten mag opdraaien om een begroting sluitend te maken. De sluitpost wordt doorgaans behandeld als een kostenpost met een lage prioriteit.' Bron: Wikipedia
13

Mama geeft techniekles

15-01-2010 -
... of waarom het zo droevig gesteld is met het Nederlands onderwijs

Niet om mezelf te kort te doen, maar ik vind mezelf niet de aangewezen persoon om de wonderen der techniek uit de doeken te doen aan een groep schoolkinderen. Mijn grootste technische prestatie is het vervangen van een gloeilamp, en in noodgevallen het plaatsen van een batterij in een zaklamp.

Toch was ik vanmiddag, met nog een andere moeder, verantwoordelijk voor de techniekles van de kinderen. Als materiaal kregen we grote doorzichtige curverboxen aangereikt, met daarin een lijvige map met instructies. Zweterig bladerde ik het onding door, dat vol stond met onbehulpzame leerdoelen en suggesties.

'Ik probeer gewoon maar wat,' besloot ik, terwijl ik me mentaal schrap zette, want de ervaring heeft me geleerd dat schoolkinderen een apart volkje zijn, en een moeilijk publiek. Uit diverse lokalen viste de begeleidende juf wat kinderen, en uiteindelijk had ik er zes bij mij aan tafel.

Ik stelde mezelf voor, en kondigde op gedragen toon aan dat we het vandaag over spiegels gingen hebben.
'Leuk hè?!' animeerde ik.
Er ontspon een levendige discussie over lievelingskleuren.
'Mijn lievelingskleur is blauw,' kondigde een jongetje naast me aan, en vervolgde toen: 'En roze, oranje, geel, en groen ook.'
'Mijn lievelingskleuren zijn zilver en goud!' schreeuwde een meisje.
'De mijne is roze,' verkondigde ik, conform het Engelse gezegde 'If you can't beat them, join them.'
Kritisch namen ze me op.
'Maar je hebt een paarse trui aan,' schreeuwde er één verontwaardigd.
'Wat is een spiegel, jongens?!' schreeuwde ik nog wat harder.

Daar werden ze wel even stil van. Triomfantelijk toonde ik wat spiegels die ik uit de curver doos had gevist en gaf er één aan het kind naast mij. De spiegel ging de kring rond waarna ze me verveeld aankeken: 'En wat gaan we nou doen?!'

Geagiteerd bladerde ik in mijn map en zag staan: 'Vermenigvuldigen met spiegels.' Ik pakte de bijbehorende tekeningen en spiegels en deelde ze rond.
'We gaan vermenigvuldigen met spiegels jongens!' en ik zette de spiegel op een half huis, waarna het miraculeus een heel huis werd.
'En daarna mag je het tekenen! Hier zijn de potloden!'

Opgelucht leunde ik achterover, in de veronderstelling dat ze daar wel even zoet mee zouden zijn. Maar het blijkt erg lastig te zijn te tekenen als er een spiegel op het papier staat, en al snel was ik voor iedereen aan het tekenen.
'Nu mij! Nu mij!' schreeuwden ze allemaal door elkaar.

Terwijl ik bij het ene kind tekende, begonnen de anderen te klieren met de spiegels.
'Weet je wat, we maken spiegeldozen!' verliet ik abrupt het voorgeschreven pad, in een poging mijn publiek weer achter me te krijgen. We positioneerden de spiegels in een wankel vierkant, en de kinderen gooiden er alles in wat ze maar konden vinden, waarna het zich door de spiegels vermeerderde.

Nu ik toch verdwaald was in de pedagogische wildernis, besloot ik me flexibel op te stellen, en al snel renden de kinderen met spiegels door de hele ruimte op zoek naar dingen om te 'vermeerderen'. Met lede ogen keek ik naar de tafel van de andere moeder, waar de kinderen braaf zaten te luisteren.

Na een martelend uur riep ik de groep weer bij de tafel voor een passend kringgesprek.
'En, wat hebben jullie nou geleerd over spiegels?'
'Niets,' riep een onverlaat.
'Ik ook niet,' riep een ander.

'Goed gedaan hoor allemaal!' sloot ik af en veegde het zweet van mijns aanschijns.

Zoals ik al zei: ik vind mezelf niet de aangewezen persoon om techniekles te geven.
17

Mammie Jojo

12-01-2010 -
In de verplichte vrije kür van het moederschap verraste Orriëns vandaag vriend en vijand met een perfecte uitvoering van de Mammie Jojo.

Orriëns is een veteraan in de 'Wie Is Er Een Leuke Moeder Dan?' wedstrijd, maar heeft nog nooit gewonnen. Orriëns scoort ieder jaar miserabel op het onderdeel Ouderparticipatie. In de peilingen stond Orriëns er dan ook slecht voor, en op de wereldranglijst stond ze zelfs op de 123456789ste plaats.

Het was dan ook met ingehouden adem dat het publiek toe keek hoe Orriëns zich opmaakte voor de Mammie Jojo, een figuur die ook wel veelzeggend de Mammie Killer wordt genoemd. Maar Orriëns voerde hem vlekkeloos uit.

De Mammie Jojo is opgebouwd uit verschillende onderdelen: allereerst wandelt Moeder met haar kinderen naar school en zet ze daar af om 8.30. Dan wandelt ze weer naar huis, om vervolgens om 9.00 opnieuw de gang naar school te maken. Daar volgt Moeder een kijkles van maximaal tien minuten, waarna ze opnieuw de weg naar huis aflegt. De Mammie Jojo dankt haar naam aan de veelvuldige heen en weer beweging die Moeder maakt, en die sterk doet denken aan een jojo.

Wij spraken Orriëns na afloop van haar succesvolle kuur!
'Orriëns! Wat gebeurde er?! Ouderparticipatie is altijd uw uitdaging geweest, en dan toch de Mammmie Jojo?!'
'Wat kan ik zeggen? Plotseling werd ik overmand door een overweldigend schuldgevoel, en toen deed ik het gewoon.'
'U hoort het dames en heren! Niets zo effectief als een flinke portie schuldgevoel voor een topprestatie!'
'Hmbelser.'
'Wat zegt u Orriëns?'
'Er zat ook een portie liefde bij.'
16

De kracht van schuldgevoel

03-10-2009 -
Een van de grootste uitdagingen van het moederschap vind ik het gebrek aan zeggenschap over mijn tijd. Dus toen ik mij uit schuldgevoel opgaf voor ouderparticipatie bij de technieklessen van Ot en Piet, verwachtte ik dat ik zo nu en dan gevraagd zou worden bij te springen. Als het me uitkwam.

Wat ik niet verwachtte was een grimmig rooster met daarop mijn naam en alle data waarop ik was ingedeeld.

Toen de vlekken voor mijn ogen waren weggetrokken pende ik ze gelaten in mijn agenda.

Maar het rooster bewaar ik als een variant op de 'Verlaat de gevangenis zonder betalen' monopolykaart. 'Verlaat de school zonder schuldgevoel.'
11

Grootouderparticipatie

03-07-2009 -
Mijn ouders zijn moderne babyboomers. Schaterlachend maken ze lange fietstochten op hun hem-en-haar-fietsen, volgen cursussen over succesvol ouder worden, en zetten zich in als vrijwilliger. Hun agenda's zijn bomvol en als ik bel krijg ik de voicemail.

Dus toen de school een middag organiseerde waarop opa's en oma's verwacht werden kon ik een vals lachje niet onderdrukken toen ik de voicemail insprak met dit leuke nieuws.

Want waarom stoppen bij ouderparticipatie? Het is tijd voor grootouderparticipatie!
5

Vrijstelling

21-06-2009 -
'Vrijdag 3 juli 2009

Bedankmiddag hulpouders (voor alle ouders die het hele jaar geholpen hebben in school'


Eindelijk een onderdeel ouderparticipatie waar ik niet verwacht word.

Disclaimer: persoonlijke gevoelens over ouderparticipatie zijn geen reflectie van de kwaliteit van het moederschap, noch is er een positieve correlatie met de liefde voor de kinderen.

Moddergooien wordt niet op prijs gesteld.
12

Moeders gooien met modder

05-06-2009 -
Kort binnenlands nieuws
Op woensdag 5 juni jongstleden braken rellen uit aan Het Moederfront. Gemoederen raakten verhit en beschuldigingen over nalatig moederschap vlogen over en weer, evenals pek en veren. Aanleiding voor de rellen was een artikel over Ouderparticipatie.

Er vielen geen gewonden maar diverse moederharten raakten bezeerd.

In het gewraakte artikel werd gerefereerd naar een hit van corpulente zanger Meatloaf, waarin hij zingt dat hij alles doet voor de liefde, behalve 'dat'. Meatloaf zou met 'dat' ouderparticipatie bedoeld hebben. Wij vroegen Meatloaf om een reactie, maar hij was een gehaktbrood aan het bakken en kon ons dus niet te woord staan.

In een onverwachte wending heeft logeerbeer Flip de Beer, zelf ook voer voor verhitte disuccies, zich opgeworpen als mediator. Flip de Beer is bereid te bemiddelen tussen de verhitte moeders, mits hem een overnachting wordt aangeboden.
14

Ouderparticipatie

03-06-2009 -
Ik dacht altijd dat ouderparticipatie betekende dat je als ouder elke dag je betrokken gezicht liet zien op school. Wat dat betreft zit ik gebeiteld, want ik laat mijn gezicht maar liefst vier keer per dag zien, bij het halen en brengen van de kinderen.

Maar ik krijg het onaangename vermoeden dat ik desondanks laag scoor op ouderparticipatie. Want ik ben geen luizenmoeder, geen voorleesmoeder, geen overblijfmoeder, geen knutselmoeder en geen excursiemoeder.

Toen ik mijn kinderen toevertrouwde aan het onderwijssysteem deed ik dat in de veronderstelling dat hun educatie verder verzorgd zou worden door speciaal daarvoor opgeleide professionals. En je vertelt een timmerman tenslotte ook niet hoe hij zijn werk moet doen, noch verwacht hij dat je de planken komt vasthouden.

Wat ouderparticipatie sluit ik mij graag aan bij zanger Meatloaf: 'Oh I will do anything for love, but I won't do that'.

Het zou me niks verbazen als hij met 'that' ouderparticipatie bedoelde.
35

Ouderparticipatie

10-10-2008 -
Ik vind de nieuwsbrieven van school altijd weer gezellig om te lezen en aan het eind van de maand, en voor vakanties, worden ze gul uitgedeeld.

Vandaag opende de brief met de alarmerend, vetgedrukte mededeling dat dinsdag vijfentwintig november alle leerlingen onverwachts vrij zijn. Keurig volgens het slecht-nieuws-protocol: 'Deel éérst de klap uit'.

Opnieuw conform slecht-nieuws-protocol, gaat de brief verder met stap twee: 'Help met verwerken'. In dit geval door middel van een excuus voor eventuele overlast en het uitspreken van begrip en oprechte deelneming: 'Wij begrijpen dat deze extra vrije dag lastig kan zijn voor sommige ouders i.v.m. opvang.
Alleen bij de laatste stap 'Help bij het zoeken naar oplossingen' zwijgt de nieuwsbrief in alle talen.

Het slechte nieuws eenmaal uit de weg, gaat de brief over tot mondainere zaken! Zoals een gepland bliotheekbezoek in oktober waar 'Ouders van harte welkom zijn.'

Ook wordt melding gemaakt van Leuk Veldwerk aan de hand van diverse kinderimpressies: 'Eerst ging juf uitleggen en toen kwamen de moeders, opa/oma en vader binnen.'

Vervolgens memoreert de brief een bezoek aan het Duitse plaatsje Xanten: 'Deze dag kon doorgaan dankzij de ouders die mee zijn geweest als chauffeur.'
Nu stopt de brief even met haar verslag om stil te staan bij 'hen die hebben geholpen', en deze bij naam te noemen.

Tot besluit volgen nog wat mededelingen over een jaarverslag en de wens dat iedereen maar een hele fijne herfstvakantie mag hebben.

Het mag duidelijk zijn: de ouderparticipatiebereidheid is groot bij ons op school, en ik spreek nu niet voor mezelf.

Er is slechts één kleine dissonant, geschreven door een anonieme kinderhand: 'Dinsdag gingen we naar de schouwburg. Het was heel leuk. Mijn moeder was er niet.'
3

Filosofisch moederen

19-09-2008 -
Gedreven door niet zozeer een diep geworteld verlangen mijn schaarse vrije tijd met klusjes op school door te brengen, als wel vrees voor sociale afkeuring, pende ik vanmorgen een beetje wrokkig mijn naam op de Vrijwilligers Gevraagd Lijst.

Onwillig tuurde ik op het menu met activiteiten als luizenmoeder, kasten een sopje geven, kerststukjes maken en de tuin omspitten. Populairst was overduidelijk het hokje helpen bij spelletjes terwijl in het hokje ramen lappen slechts één naam prijkte.

Terwijl ik daar stond te overpeinzen voor welk van al die heerlijkheden ik mij zou opgeven moest ik plotseling aan het filosofische vraagstuk van de vallende boom denken.

Menig filosoof heeft zich het hoofd er al over gebroken: als er een boom omvalt in het bos, en er is niemand die het hoort, is de boom dan wel gevallen? Met andere woorden: als een moeder op school gaat helpen, en haar kind ziet het niet, heeft ze dan geholpen?

Leer mij kinderen kennen! Het antwoord zal ongetwijfeld 'nee' luiden. En ik wil natuurlijk niet mijn bonuspunten als moeder mislopen, en later te horen krijgen: 'Jij hielp nou ook nooit eens op school mama!'
Plotseling daadkrachtig, krabbelde ik snel mijn naam in de vakjes helpen bij spelletjes en ramen lappen.

Beide high profile vrijwilligerswerk. In het eerste geval omdat ik actief betrokken ben bij de kinderen en in het tweede geval omdat je voor een raam goed zichtbaar bent.

Tevreden ging ik naar huis terwijl ik nadacht over de vraag: als een moeder het huis schoonmaakt, en er is niemand om het te zien, heeft ze het huis dan schoongemaakt?

Met andere woorden: kan zo'n moeder niet beter een kop koffie gaan drinken bij de Hema?
6

Mama has entered the building!

09-07-2008 -
Ik zat op school braaf honderdduizenden, kleine vierkante blokjes met een vochtige doek 'af te nemen' toen ik een opgewonden gefluister hoorde dat allengs aanzwol tot één luide kreet: 'Mama!!!'

Ik keek in de richting van het geluid en daar stond Piet, met op zijn gezicht de verrukte uitdrukking van iemand die zojuist De Heer heeft ontmoet. Vriendelijk woof ik hem toe, waarop hij opgewonden op en neer sprong en hartstochtelijk terugwuifde.

Nu weet ik hoe popsterren zich voelen!
En ik heb geen noot hoeven zingen voor die liefdevolle adoratie.

Ik hoef alleen maar Pietsmoeder te zijn.
4

Als we nou weer eens gewoon gingen lesgeven

17-06-2008 -
Het moderne onderwijssysteem vraagt veel van zowel ouders als leerkrachten. Optredens tijdens schooltijden waarbij ouders worden verwacht, excursies waarbij ouders worden verwacht, sportdagen waarbij ouders worden verwacht enz. De moderne, drukbezette ouder moet zich in menige bocht wringen om, behalve tijdens het halen en brengen van kinderen, ook nog onder schooltijd zijn gezicht te laten zien.

En de leerkrachten worden geconfronteerd met veel administratieve rompslomp, extra werk vanwege alle bijzondere activiteiten en natuurlijk: ouders.

Het Moederfront presenteert daarom met trots, in samenwerking met supermarkt keten C1000, het revolutionaire boek 'Als we nou weer eens gewoon gingen lesgeven', met als ondertitel 'Geen Fratsen'.

Bij elke 1000 euro aan boodschappen ontvangt u één Frats, en bij 1000 Fratsen kunt u al uw Fratsen inleveren voor dit revolutionaire boek.

Nu met gratis button!

Wat anderen over dit fantastische boek zeggen:

'Het onderwijssysteem zal nooit meer hetzelfde zijn.' (P. edagoog)

'Geen Fratsen, is een boek zonder fratsen. En dat scheelt!' (H. Meester)


'Nous sommes pas amusées!' (Eurodisney)
7
Nicole Orriëns. Mogelijk gemaakt door Blogger.